Žiadosť č. 43

  • Otázka:

    Žiadam o zaslanie informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja v elektronickom formáte a v rozsahu, v ktorom sú uverejnené na webovom odkaze:
    http://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/poskytovatelia-zdrav.-starostlivosti.htm

  • Odpoveď: 

    Žilinský samosprávny kraj si veľmi váži a oceňuje Váš záujem o vyššiu dostupnosť informovanosti obyvateľov kraja, avšak register je priebežne upravovaný a dopĺňaný  pracovníkmi odboru zdravotníctva o zmeny, ktoré  si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti priebežne vykonávajú / napr. zmena miesta výkonu , zmena odborného zástupcu, ..... Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť Vám požadovaný register a zodpovedať za jeho aktuálnosť.