Žiadosť č. 42

 

  • Otázka: 

    Ku ktorému dňu ( prípadne ku ktorým dňom) zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja dostali stravné lístky počas ostatných troch mesiacov.
  • Odpoveď: 

    Zamestnanci Žilinského samosprávneho kraja si majú možnosť vyzdvihnúť stravné lístky na daný mesiac v pokladni kedykoľvek počas pokladničných hodín - vždy po spracovaní nároku na stravné lístky, pričom nárok sa vypočítava podľa dochádzky zamestnanca predchádzajúceho mesiaca (mzdová uzávierka). Tak bolo tomu aj za ostatné 3 mesiace.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky