Žiadosť č. 41

 

 • Otázka: 

  V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám, Vás žiadam o priame sprístupnenie údajov VÚC Žilinského samosprávneho kraja k dnešnému dátumu (vyplnenie) do tabuľky, ktorú posielam v prílohe tohto e-mailu.

  Koľko žiadostí (aj s upresnením celkovej výšky každej z nich) o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v ŽSK podaných ?
  Koľko žiadostí (aj s upresnením celkovej výšky každej z nich) o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v ŽSK zrealizovaných ?
  Koľko žiadostí (aj s upresnením celkovej výšky každej z nich) o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v ŽSK zastavených ?
  Aký je celkový objem peňazí z projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré ste zastavili ?