Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 39

 

  • Otázka: 

    V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o priame sprístupnenie údajov VÚC  Žilinského samosprávneho kraja k dnešnému dátumu. Žiadam o priame sprístupnenie informácií o celkovom počte, priemernej mzde a vekovom priemere zamestnancov ŽSK.
  • Odpoveď: 

    Počet zamestnancov ŽSK:                    204
    Priemerná mzda v hrubom:                 849,13 €,    t.j. v čistom po zdanení    594,40 €
    Vekový priemer zamestnancov:        42 rokov

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky