Žiadosť č. 37

 

 • Otázka: 

  Žiadame sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,  IČO právnickej osoby), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.
 • Odpoveď: 

  Darovaný hnuteľný majetok :
  Žilinský samosprávny kraj nadobudol do vlastníctva v zmysle Darovacej zmluvy a Protokolu o prevzatí dňa 02.06. 2015 od darcu – Slovenská republika – Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, IČO: 00 15 513
  1. Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi
  2. Nákladné motorové vozidlo Fiat Dobló

  Darovaný hnuteľný majetok od rodiny Mičicovej:
  Ing. Jozef Mičic
  Jozef Mičic
  Katarína Baučeková
  Martin Mičic
  Michal Mičic

  Predmet darovania:
  prikrývka „Ruže“, žilinský výrez, béžová, 105x57 cm,
  prikrývka „kohúty, stred“, žilinský výrez, béžová, 97x50 cm,
  prikrývka „Baranie rožky“, zliechovský výrez, béžová, biela, hnedá,  105x46 cm,
  prikrývka „Srdiečka I“, žilinský výrez, béžová, 105x57 cm,
  čičmianska vyšívaná prikrývka „Srdiečka II“, béžová, 171x48cm,
  prikrývka „Kohúty, granátové jablko“, žilinský výrez, béžová, 100x50 cm,
  prikrývka „Pávy“, béžová, 88x44 cm,
  prikrývka „Ruže II“, biela, 77x76 cm,
  prikrývka „Srdiečka III“, žilinský výrez, biela, béžová, ružová, 102x50 cm,
  prikrývka „Tulipány“, žilinský výrez, béžová, žltá, oranžová, 100x50 cm,
  prikrývka „Pohárce“, biela, žltá, béžová, 98x46 cm,
  prikrývka „Srdiečka IV“, žilinský výrez, biela, béžová, červená, 112x52 cm,
  prikrývka „Pohárce II“, béžová, fialová, 166x56 cm,
  obrus, nedokončené „Ruže“, žilinský výrez, béžová, okrúhle, priemer 85 cm,
  vyšívaný pozdrav I, béžová, 7,5x7 cm,
  vyšívaný pozdrav II, béžová, 7,5x7 cm.

  Bezodplatné plnenia:
  ‒ Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 26.02.2015
  Požičiavateľ:
  Katarína Adamčíková
  Predmet výpožičky:
  Požičiavateľ touto zmluvou ponechal vypožičiavateľovi ne bezplatné užívanie časť nehnuteľnosti vo výmere cca 0,25 m2 v mieste nehnuteľnosti za účelom inštalácie a prevádzky web kamery s príslušenstvom.

  ‒ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2015 zo dňa 09.03.2015
  Požičiavateľ:
  Považské múzeum v Žiline, Topoľová č. 1, 010 03 Žilina
  Predmet výpožičky:
  Zbierkové predmety v počte 45 ks – bezplatne.

  ‒ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2015 zo dňa 09.03.2015
  Požičiavateľ:
  Jozef Mičic
  Predmet výpožičky:
  Zbierkové predmety v počte 7 ks – bezplatne.

  ‒ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. OP 1/2015 zo dňa 24.02.2015
  Požičiavateľ:
  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č. 7, 026 01 Dolný Kubín
  Predmet výpožičky:
  Zbierkové predmety v počte 7 ks – bezplatne.

  ‒ Zmluva o poskytnutí osobného motorového vozidla zo dňa 12.06.2015
  Požičiavateľ:
  Kia Motors Slovakia s. r. o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
  Predmet výpožičky:
  KMS sa zaviazalo prenechať ŽSK na bezplatné užívanie osobné motorové vozidlo KIA Soul EV, EVČ: ZA 547 GE, VIN číslo: KNAJX81EFF7001803 v čase od 16.06.2015 do 22.06.2015.

  Zároveň Vás prosíme, aby ste pri ďalšom zverejňovaní neuvádzali osobné údaje fyzických osôb, ktoré by ich mohli jednoznačne identifikovať.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky