Žiadosť č. 33

 

 • Otázka:
 1. Kde a koľko miest môžete vo svojej pôsobnosti ponúknuť dospelej osobe s postihnutím v oblasti poruchy autistického spektra v špecializovanom prostredí pre dospelých ľudí s autizmom (u verejných a neverejných poskytovateľov vo Vašom samosprávnom kraji) pre:
  a) Trvalý celoročný pobyt
  b) Týždenný pobyt
  c) Denný pobyt
  d) Špecializované odľahčovacie služby pre dospelé osoby s autizmom
 2. Koľko prispieva Váš samosprávny kraj na prevádzku takéhoto špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s poruchou autistického spektra na rok, mimo zákonom definovaného poplatku na sociálnu odkázanosť.
 3. Aká je mesačná platba rodiča za umiestnenie takto postihnutého dieťaťa pri pobyte dospelej osoby s autizmom v súčasných zariadeniach:
  a) celoročnom
  b) týždennom
  c) dennom 
  d) za odľahčovacie služby 
 • Odpoveď:

  1) Žilinský samosprávny kraj poskytuje sociálne služby prijímateľom sociálnej služby s rôznymi kombinovanými zdravotnými znevýhodneniami prostredníctvom 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb. Sociálne služby sú poskytované aj prijímateľom sociálnej služby, ktorí majú autizmus ako pridruženú diagnózu. Žilinský samosprávny kraj nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne zariadenie, ktoré by sa špecializovalo prioritne na cieľovú skupinu autistov. Uvádzame názvy zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a ich kapacitu, kde je možné umiestniť aj dospelých ľudí s rôznymi kombinovanými duševnými poruchami.

  a) Trvalý celoročný pobyt – 905 kapacita
  Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:
  CSS STRANÍK, Na Straník 335/24 Žilina 
  - v časti Žilina, na Straník 335/24 - pre dospelé ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 102 – 57 DSS, 44 ŠZ 
  - v časti Zástranie 41- pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 28 – 16 DSS, 12 ŠZ
  Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 29
  - pre ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania 91 - 40DSS, 45 ŠZ, 6 ZPB 
  Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, ul. Moyzesova č. 27, Žilina
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s celkovou kapacitou 22
  - v časti Sv. Gorazda 2, Žilina – 16 DSS 
  - v časti Moyzesova 27, Žilina – 6 DSS
  Domov sociálnych služieb Méta, Ul. Palkovičova č. 1, Martin
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania a  ŠZ pre ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania a ZPB pre mladých dospelých a dospelých s kapacitou 35:
  - Lipovec – 27 DSS 
  - Sučany - 8 ZPB
  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, Čadca
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Horelica 18, Čadca – 30 DSS,
  Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko, Oščadnica 1464
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou: 109
  - 99 DSS,10 ŠZ 
  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto
  - v časti Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto - pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 41 - 33 DSS, 8 ŠZ
  Centrum sociálnych služieb Fantázia, Ul. Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto
  - len dospelí prijímatelia s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:38
  - v časti Horný Vadičov 54 - 9 DSS, 29 ŠZ
  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, Zákamenné 559
  - v časti Zákamenné – pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 36 DSS, 42 ŠZ
  - v časti Zubrohlava - pre (dospelé) ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 15 DSS
  Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie č. 136, Tvrdošín
  - v časti Medvedie- pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 127 – 30 DSS, 97 ŠZ 
  TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb, Riadok 8, Ružomberok
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Sv. Anny 4, Ružomberok – 11 DSS
  Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Litovský Hrádok, Pod Lipami 105/16, Liptovský Hrádok
  - v časti Liptovský Hrádok – pre (dospelé) ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 37 - 26 DSS, 11 ŠZ 
  - v časti Smrečany pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 60 -36 DSS, 24ŠZ
  Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod Lipami 66, Litovský Hrádok
  - pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 81 - 41 DSS, 40 ŠZ 

  b) Týždenný pobyt – 94 kapacita
  Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:
  Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
  - Pre ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 2 DSS
  Domov sociálnych služieb Méta, Ul. Palkovičova č. 1, Martin
  - v časti Palkovičova 1, Martin – 18 DSS
  Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, ul. Moyzesova č. 27, Žilina
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s celkovou kapacitou 9
  - v časti Sv. Gorazda 2, Žilina - 5 DSS
  - v časti Moyzesova 27, Žilina – 4 DSS
  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, Čadca
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Horelica 18- 4 DSS 
  Centrum sociálnych služieb Fantázia, Ul. Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou: 18
  - v časti Belanského 12, KNM – 16 DSS , 2 ŠZ 
  Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Matúškova 1631, DK – 26 DSS
  TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb, Riadok 8, Ružomberok
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou: 17
  - v časti Sv. Anny 4, Ružomberok – 11 DSS 
  - v časti Tichá 33, Ružomberok – 6 DSS

  c) Denný pobyt – 227 kapacita
  Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:
  Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
  - pre ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 3 DSS
  Domov sociálnych služieb Méta, Ul. Palkovičova č. 1, Martin
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania a  ŠZ pre ženy s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou: 44 DSS
  - v časti Palkovičova 1, Martin - 14 DSS, 
  - v časti Medňanského 48, Martin – Priekopa – 20 DSS, 
  - Lipovec – 10 DSS
  Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, ul. Moyzesova č. 27, Žilina
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s celkovou kapacitou 54
  - v časti Sv. Gorazda 2, Žilina – 44 DSS
  - v časti Moyzesova 27, Žilina – 10 DSS
  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, Čadca
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Horelica 18 - 12 DSS
  Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko, Oščadnica 1464
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou: - 1 DSS 
  Centrum sociálnych služieb Fantázia, Ul. Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou: 17
  - v časti Belanského 12, KNM – 12 DSS, 5 ŠZ
  Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Matúškova 1631, DK –16 DSS
  Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie č. 136, Tvrdošín
  - v časti Medvedie- pre (dospelých) mužov s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania – 12 DSS
  TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb, Riadok 8, Ružomberok
  - pre deti, mladých dospelých a dospelých (bez ohľadu na pohlavie) s rôznymi duševnými poruchami a poruchami správania s nasledovnou kapacitou:
  - v časti Sv. Anny 4, Ružomberok - 23 DSS

  Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb financovaní ŽSK:
  Občianske združenie Detská komunita, Do Stošky 8, Žilina
  - ide o špecializované zariadenie s ambulantnou formou pre osoby s autizmom (deti, mladí dospelí a dospelí) s kapacitou: 55
  - v časti Do Stošky, Žilina – 45 ŠZ 
  - v časti Ambra Pietra, Žilina – 10 ŠZ pre deti do 6 rokov.

  d) Špecializované odľahčovacie služby pre dospelé osoby s autizmom - 0 kapacita

  2) Na území Žilinského kraja pôsobí len jedno špecializované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby tejto cieľovej skupine (s poruchou autistického spektra). Ide o neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorému Žilinský samosprávny kraj každoročne poskytuje finančný príspevok na prevádzku vo výške cca 115 000 EUR/ 35 osôb.