Žiadosť č. 31

 

 • Otázka:
 1. S ktorými dopravnými spoločnosťami má VÚC uzatvorené zmluvy o výkone vo verejnom záujme?
 2. Rozsah celkovo plánovaných ubehnutých kilometrov za jednotlivé dopravné spoločnosti? Rok 2013, 2014, 2015 a 2016.
 3. Objem tarifných kilometrov podľa cestovných poriadkov tvorí/tvoril v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 4. Výška kalkulovaných ekonomických nákladov dopravcu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme vrátane primeraného zisku tvorí/tvoria v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 5. Výška tržieb regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony tvorí/ tvorila v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 6. Výška kvalifikovaného úbytku tržieb z dôvodu osobitného cestovného a poskytnutých zliav pre vybrané skupiny obyvateľstva tvorí/tvorila v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 7. Počet prepravených cestujúcich predstavuje/predstavoval v roku v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 8. Strata na základe kalkulovania jednotlivých položiek ekonomicky oprávnených nákladov tvorila/bude tvoriť (bez primeraného zisku) v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 9. Výška primeraného zisku dopravcu predstavuje/predstavovala v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?
 10. Aké sú finančné príspevky poskytnuté týmto podnikom z rozpočtu Vášho VÚC v členení dotácie, investície do budov, technického zabezpečenia, splátku úveru, iné príspevky v roku 2013, 2014, 2015 a 2016?

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.05.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky