Žiadosť č. 28

 

  • Otázka: 

    Predmetom žiadosti sú informácie ktorých predmetom je zoznam ambulancií pre ktoré Žilinský samosprávny kraj vydal povolenie v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z.
  • Odpoveď: 

    Na základe uvedeného mi dovoľte informovať Vás, že Žilinský samosprávny kraj zverejňuje prostredníctvom portálu e-vuc údaje týkajúce sa všetkých ambulancií, ktorým bolo vydané povolenie: http://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia.html . Na portáli nájdete aj miesto prevádzky, odborného zástupcu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ordinačné hodiny jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či jeho presnú polohou na mape.