Žiadosť č. 26

 

 • Otázka: 

  V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o priame sprístupnenie súhrnnej číselnej informácie – aktuálny stav zadlženosti VÚC Žilinského samosprávneho kraja vrátane všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Žiadam teda o súhrnné číslo spolu za všetky roky: kompletnú výšku čerpania úverov od vzniku VÚC Žilinského samosprávneho kraja a kompletnú výšku splácania úverov vrátane úrokov od vzniku VÚC Žilinského samosprávneho kraja.  
 • Odpoveď: 

  Úvery, ktoré si ŽSK zobral v tis. €:

  R. 2005 – 6 001 tis. €  
  Dexia banka: 2 323 tis. € - investičný úver
  Dexia banka:3 676 tis. € - investičný úver

  R. 2007 – Dexia banka: 36 513 tis. € - investičný úver
  R. 2011 – VÚB : 9 300 tis. € - na refundáciu  projektov zo zdrojov eurofondov
  V roku 2014 úvery z Dexie (Prima banky ) prevzala SLSP.

  Aktuálny stav úverov:

  SLSP: 40 110 tis. €
  VÚB: 689 tis. €

  Okrem toho má ŽSK dlhodobý záväzok voči SLSP vo výške 1 991 tis. €, ktorý splatí tento rok.