Žiadosť č. 25

 

 • Otázka: 

  Žiadam o informácie: 
 1. Aká bola presná suma vynaložená na rekonštrukciu Turčianskej knižnice a z akých zdrojov bola financovaná?
 2. Ktorá fyzická resp. právnická osoba resp. osoby uvedenú rekonštrukciu realizovala?
 3. Rozpis, ktoré práce boli vykonané a v akom rozsahu a cena jednotlivých prác a materiálu?
 4. Resp. informáciu, kde je možné na verejne dostupných zdrojoch nájsť zmluvy, faktúry, rozpisy prác a materiálu – ktoré sa týkajú rekonštrukcie. V tomto prípade Vás žiadam o zaslanie zoznamu zmlúv faktúr, popr. Dodatkov a iných dokumentov týkajúcich sa rekonštrukcie uvedenej budovy?
 • Odpoveď:
 1. Aká bola presná suma na uvedenú rekonštrukciu a z akých zdrojov bola financovaná:

  Stavebná časť: 
  ZoD 658/2014/OVS v sume 97.455,61 €
  ZoD 876/2014/OVS v sume 17.984,16 € na nepredvídateľné práce
  Kuchynská linka:    
  Objednávka Turčianska knižnica: 1000€
  SLP:                           
  Objednávka Turčianska knižnica: 816 €
  Spolu - 117.255,77€ z kapitálových výdavkov a 4.091,03 z výdavkov bežných na likvidáciu garáže (objednávka T.knižnica)
  Všetko bolo hradené z prostriedkov ŽSK, platby sa realizovali cez správcu.
 2. Ktorá fyzická resp. právnická osoba resp. osoby uvedenú rekonštrukciu realizovala:

  - Stavebnú časť  SOAR s.r.o., Ul. Pri Rajčianke 49, Žilina 
  - Kuchynské linky vyrábané na mieru: Peter Murček, Diaková 33, Dražkovce
  - SLP: prepojenie počítačovej techniky Fatra Com s.r.o., Dlhá 923/88B, Žilina
  - Likvidácia garáže: fy KOBAS s.r.o., Hviezdoslavova 2077, Čadca
 3. Rozpis, ktoré práce boli vykonané a v akom rozsahu a cena jednotlivých prác a materiálu:

  - Základný popis prác - Záverečná správa z realizácie TK v MT
 4. resp. informáciu, kde je možné na verejne dostupných zdrojoch nájsť zmluvy, faktúry, rozpisy prác a materiálu – ktoré sa týkajú rekonštrukcie. V tomto prípade Vás žiadam o zaslanie zoznamu zmlúv faktúr, popr. Dodatkov a iných dokumentov týkajúcich sa rekonštrukcie uvedenej budovy:

  Zmluvy: 
  ZoD 658/2014/OVS, zverejnenú dňa 26.8.2014 nájdete na linku:
  http://www.zask.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2014/august/zod-tk-martine-stavebne-upravy-zateplenie-opravy-objektu-kniznice.pdf 
  ZoD 876/2014/OVS, zverejnenú dňa 22.12.2014 nájdete na linku:
  http://www.zask.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2014/december/
  zod-turcianska-kniznicav-martine-nepredvidatelne-prace-stavebne-upravy-zateplenie-nepredvidatelne prace-stavebne-upravy.pdf
   

  Faktúry: 
  Faktúry sú zverejnené na stránke Turčianskej knižnice. Preto Vám odporúčame sa obrátiť ohľadne faktúr priamo na Turčiansku knižnicu.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.04.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky