Žiadosť č. 24

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie informácií, v rozsahu meno a priezvisko osôb (spolu s danou funkciou a sekciou (oddelením) ktoré daná osoba vedie), ktoré zastávali v období od 1.7.2014 do 31.12.2014 (prípadne ľubovoľné obdobie prekrývajúce sa s týmto) tieto funkcie : 

  - predseda VÚC,
  - podpredseda VÚC,
  - vedúci odboru VÚC,
  - hlavný kontrolór VÚC,
  - poslanci VÚC.

  V prípade, že dotyčná osoba nepôsobila v danej funkcii celé toto obdobie, žiadame aj uviesť dátum, kedy pôsobenie v tejto funkcii začala respektíve ukončila.
  Ak na niektorých pozíciách nenastali počas sledovaného obdobia žiadne personálne zmeny, stačí, ak pri nich uvediete „bez zmeny“.

 • Odpoveď:

  Predseda ŽSK:
   Juraj Blanár 
  Podpredseda  ŽSK: Jozef Štrba 
  Riaditelia odborov Úradu ŽSK: 

  Milan Ovseník (odbor SO/RO pre ROP)
  Ivan Mokrý (odbor dopravy a regionálneho rozvoja)
  Anna Klimíková (odbor organizačný)
  Stanislav Ulaher (odbor financií)
  Dana Mažgútová (odbor školstva a športu)
  Anna Majbíková (odbor zdravotníctva)
  Ján Jarošík (odbor vnútornej správy)
  Peter Kubica (odbor informácií a zahraničných vzťahov)
  Marta Pauková (odbor sociálnych vecí)
  Michal Patúš (odbor centrálnej koordinačnej jednotky)
  Zuzana Kmeťová (odbor kultúry a cestovného ruchu)

  Hlavný kontrolór ŽSK: Ján Konušík
  Poslanci ŽSK:
 1. Ladislav Andreánsky
 2. Martin Barčík
 3. Ján Bednárik
 4. Stanislav Bella
 5. Ľubomír Bláha
 6. Ján Blcháč
 7. Anton Bukna
 8. Peter Caban
 9. Jozef Cech
 10. Tatiana Červeňová
 11. Peter Dobeš
 12. Robert Ficek
 13. Jozef Grapa
 14. Patrik Groma
 15. Milan Gura
 16. Igor Choma
 17. Igor Janckulík
 18. Martin Kapitulík
 19. Róbert Kašša
 20. Peter Kašuba
 21. Monika Kavecká
 22. Vojtech Koleják
 23. Zdenko Kozák
 24. Štefan Kristofčák
 25. Dušan Lauko
 26. Milan Litva
 27. Vladimír Macášek
 28. Jozef Marec
 29. Albín Maslaňák
 30. Dušan Mičian
 31. Miroslav Minárčik
 32. Ján Neznámy
 33. Ján Podmanický
 34. Ivan Poláček
 35. František Poleta
 36. Juraj Popluhár
 37. Jozef Repaský
 38. Ľubomír Sečkár
 39. Alexander Slafkovský
 40. Michal Slašťan
 41. Andrej Sočuvka
 42. Jozef Straka
 43. Ivan Šaško
 44. Martin Šenfeld
 45. Andrea Šimurdová
 46. Jozef Štrba
 47. Katarína Tomášová
 48. Branislav Tréger
 49. Jaroslav Velička
 50. Marián Vojtík
 51. Peter Vons
 52. Milan Vrábeľ
 53. František Výrostko
 54. Peter Weber
 55. Tomáš Zanovit
 56. Štefan Zelník
 57. Imrich Žigo