Žiadosť č. 20

 

 • Otázka:

  Požadujem informácie za časové obdobie rokov 2008-2015 v Žilinskom samosprávnom kraji.
  Potrebné informácie o PPP projektoch v Žilinskom samosprávnom kraji :
 1. počet projektov v sledovanom období v nasledovnej štruktúre
 2. identifikácia účastníkov projektu
 3. doba trvania projektu a zodpovednostné vzťahy (zmluvná báza)
 4. predmet projektu a špecifikácia
 5. objem plánovaných a skutočne čerpaných prostriedkov projektu (rozpočet projektu)
 6. personálne zabezpečovanie, líniové štátne útvary, počet osôb FK
 7. spôsob financovania
 • Odpoveď: 

  Žilinský samosprávny kraj nerealizuje svoje projekty prostredníctvom PPP (verejno-súkromných partnerstiev).