Žiadosť č. 2

 

 • Otázka: 
 1. kópia vyhodnotenia pripomienok uplatnených v rámci prerokovania návrhu Územného plánu Veľkého územného celku Žilinský kraj – Zmeny a doplnky 2005;
 2. kópia vyhodnotenia pripomienok uplatnených v rámci prerokovania  návrhu Územného plánu Veľkého územného celku Žilinský kraj – Zmeny a doplnky 2006;
 3. kópia vyhodnotenia pripomienok uplatnených v rámci prerokovania  návrhu Územného plánu Veľkého územného celku Žilinský kraj – Zmeny a doplnky 2009;
 4. kópia vyhodnotenia pripomienok uplatnených v rámci prerokovania  návrhu Územného plánu Veľkého územného celku Žilinský kraj – Zmeny a doplnky 2011.
 • Odpoveď: 
 1. Pripomienky ZaD 1- obce (schválené v r.2005)
  Pripomienky ZaD 1- orgány (schválené v r.2005)
  Pripomienky ZaD 1- subjekty (schválené v r.2005)
 2. Pripomienky ZaD 2 (schválené v r. 2006)
 3. Pripomienky ZaD 3-1 orgány (schválené v r.2009)
  Pripomienky ZaD 3-2 obce (schválené v r.2009)
  Pripomienky ZaD 3-3 subjekty (schválené v r.2009)
 4. Pripomienky_ZaD 4 (schválené v r. 2011)