Žiadosť č. 16

 

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie kúpnopredajnej zmluvy uzatvorenej medzi Jozefom Badánikom, Ľubochňa 152, 034 91 a Žilinským samosprávnym krajom, Komenského 48, 011 09 Žilina dňa 25.10.2005. Predmetom zmluvy bola stavba súp. č. 83, popis stavby – Škola na parc. č. 331/2 v k.ú. Huty.