Žiadosť č. 13

 

 • Otázka:

  Touto cestou by som Vás chcela požiadať o informáciu, ktorá bude použitá do článkov pre týždenník Kysucký Večerník a Novinky Kysucké Nové Mesto, o plánovanej oprave mosta, ktorý sa nachádza na vstupe/výstupe z Kysuckého Nového Mesta do Radole. Informácia o prísľube opravy mosta  zo strany VUC je uvedená v zápisnici z 24.MZz zo dňa 11.9.2014. Žiadam Vás preto o informáciu, či sa pripravuje oprava tohto mosta v najbližšej dobe, ak áno ako dlho by mala trvať a ako bude riešená doprava do mesta?
  Ďalej Vás žiadam o informáciu, ktorá bude tiež použitá do hore uvedených novín, či autobusové nástupište spadá pod majetok rsptv. správu VÚC (z aplikácie na stránke KNM to vyzerá tak, že áno).
 • Odpoveď: 

  Opravu  mosta cez rieku Kysuca  na ceste III/01163 v Kysuckom Novom Meste  pripravuje SC ŽSK závod Kysuce. Pripravovaná oprava bude v rozsahu úpravy jazdných pruhov obojstranne v šírke cca 1 m pre zabezpečenie funkčnosti odvodnenia cesty a opravy poškodených obrubníkov. Rozhodujúce práce / frézovanie a pokládka asfaltového betónu/ sa pripravujú realizovať v priebehu soboty resp. nedele tak, aby bola čo najmenej obmedzená doprava.  Termín na realizáciu opravy sa stanoví po ukončení zimnej údržby ciest  2014/2015, vykonaní prehliadok ciest a následnom  prerozdelení  zostatku voľných finančných prostriedkov daných rozpočtom,  pre realizáciu  prác opráv a údržby ciest II. a III. triedy v regióne Kysúc v roku 2015.

  Autobusové nástupište:
  Podľa údajov z listu vlastníctva č.8867 v k.ú. KNM je vlastníkom pozemkov ŽSK a podľa údajov z listu vlastníctva č.1880  v k.ú .KNM je vlastníkom stavby „autobusové nástupište“ (existujúci prístrešok) Kysucké Nové Mesto.