Žiadosť č. 12

 

 • Otázka: 

  V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadam o informáciu, ako je možné resp. či je to v zmysle zákona, aby RTG pracovisko vyberalo poplatky za rontgen nosných dutín 3 ročného dieťaťa. 
  Rovnakú otázku som položila aj reviznému lekárovi VšZP, a.s. Žilina. Podľa jeho názoru by to spoplatnené nemalo byť. Odporučil ma však so svojou otázkou na VÚC. 
  Dieťa je riadne poistené vo VšZP, a.s. Pracovníčka RTG hneď na začiatku úkonu poznamenala, že úkon je spoplatnený. 
  Vypísala príjmový bloček, kde účel uviedla: zdravotné vyšetrenie + 1 CD so sumou 5,00 EUR. 
  Ako je možné, že je takýto úkon u maloletých pacientov spoplatnený. Klasické snímky sa už nepoužívajú, alebo lekári takýmto spôsobom zarábajú na ľuďoch. Kto preplatí takýto úkon?
 • Odpoveď:

  V zmysle platnej legislatívy je  výkon RTG nosových dutín  plný  hradený z verejného  zdravotného poistenia.  V ohodnotení výkonov  v odbore rádiológia nie sú započítané náklady na kontrastné látky, rtg. snímky, elektronické médiá (CD, DVD a pod.) a zdravotnícke pomôcky (punkčné a bioptické ihly, stenty, stentgrafty, katétre a pod.). Úhrada  uvedených nákladov  závisí  od  zmluvne dohodnutých podmienok poskytovateľa s príslušnou zdravotnou poisťovňou. 
  Odbor zdravotníctva ŽSK môže prešetriť daný  podnet, ak bude doručený na odbor zdravotníctva písomne s podpisom, prípadne elektronickou poštou s podpisom.