Žiadosti o informácie v roku 2012

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov. 

Žiadosť č.1 
Aký je počet škôl v zriadovateľskej pôsobnosti ŽSK, koľko majú stravníkov, koľko sa doteraz vybralo na stravu, planujete od nové ho roka zvyšovať ceny za stravu?

Žiadosť č.2
Koľko žiadostí o informáciu prišlo od roku 2002?

Žiadosť č.3
Aký je schválený rozpočet na rok 2012 + jeho prílohy?

Žiadosť č.4
Koľko v jednotlivých rokov vybral Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na daní z motorových vozidiel?
Aké dĺžky ciet podľa kategórií boli ŽSK zverené v jednotlivých rokoch?

Žiadosť č. 5
Koľko zamestnancov pracuje na Úrade Žilinského samosprávneho kraja?

Žiadosť č. 6
Aké klastre , resp. klastrové iniciatívy eviduje vo svojej pôsobnosti ŽSK? S ktorými z nich spolupracuje? Definujte formu spolupráce.

Žiadosť č.7
Zoznam registrovaných zariadení sociálnych služieb na území Žilinského kraja, ktoré poskytujú sociálne služby?

Žiadosť č. 8
Aká bola maximálna ubytovacia kapacita DSS v Liptovskom Hrádku v poslednom roku pred spustením projektu financovaného z ROP? Aká bude maximálna kapacita po dokončení projektu?

Žiadosť č. 9
Koľko financií z rozpočtu ŽSK išlo v rokoch 2009 až 2011 na oblasť kultúry?


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky