Mzda zamestnanca Úradu ŽSK

 

  • Otázka

1) Aká je aktuálna výška základnej mzdy v hrubom riaditeľky odboru E. Sivovej?

2) Akú hrubú mzdu mala E. Sivová po jednotlivých mesiacoch vo vyúčtovaniach za mesiace január 2018 až december 2018?

3) Akú výšku odmeny v hrubom spolu vyplatil ŽSK E. Sivovej vo vyúčtovaniach za 12 kalendárnych mesiacov r. 2018?

4) Akú výšku doplnkovej mzdy vyplatil ŽSK E. Sivovej vo vyúčtovaniach za 12 kalendárnych mesiacov r. 2018?

  • Odpoveď

K bodu 1-

Aktuálna výška základnej mzdy (brutto) E. Sivovej k 1. 1. 2019 je 2 940,- EUR.

K bodu 2-

Výška hrubej mzdy v € - rok 2018

   

Január

0,00

Február

2 400,00

Marec

2 400,00

Apríl

2 400,00

Máj

3 462,87

Jún

2 561,92

Júl

2 648,56

August

3 671,92

September

2 568,00

Október

3 080,84

November

4 706,82

December

3 257,40


K bodu 3-

E. Sivovej boli v roku 2018 vyplatené odmeny spolu vo výške 2 400,- EUR.

K bodu 4-

Žilinský samosprávny kraj vyplatil E. Sivovej doplnkovú mzdu spolu vo výške 3 165,- EUR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky