Mzda zamestnanca Úradu ŽSK

 

  • Otázka

 

1) Aká je aktuálna výška základnej mzdy v hrubom riaditeľky kancelárie predsedníčky ŽSK M. Šutekovej?

2) Akú hrubú mzdu mala M. Šuteková po jednotlivých mesiacoch vo vyúčtovaniach za mesiace január 2018 až december 2018?

3) Akú výšku odmeny v hrubom spolu vyplatil ŽSK M. Šutekovej vo vyúčtovaniach za 12 kalendárnych mesiacov r. 2018?

4) Akú výšku doplnkovej mzdy celkom vyplatil ŽSK M. Šutekovej vo vyúčtovaniach za 12 kalendárnych mesiacov r. 2018?

  • Odpoveď

K bodu 1-

Aktuálna výška základnej mzdy (brutto) k 1. 1. 2019 je 2 625,- EUR.

K bodu 2-

Výška hrubej mzdy v € - rok 2018

   

Január

1 800,00

Február

2 263,19

Marec

2 800,00

Apríl

2 300,00

Máj

3 315,00

Jún

2 300,00

Júl

3 828,16

August

4 177,91

September

2 675,00

Október

2 735,29

November

5 400,35

December

2 886,34


K bodu 3-

M. Šutekovej boli v roku 2018 vyplatené odmeny spolu vo výške 3 900,- EUR.

K bodu 4-

Žilinský samosprávny kraj vyplatil M. Šutekovej doplnkovú mzdu spolu vo výške 3 798,- EUR.