Informačné systémy, technologické zariadenia a servery v správe ŽSK

 

  • Otázka

a. Zoznam informačných systémov vo vašej správe. Prosím o špecifikáciu:

i. názvu systému, pod ktorým bol obstaraný

ii. jeho základného určenia

iii. počtu používateľov

iv. kde sa nachádza jeho serverová a dátová časť

v. Ročné náklady na prevádzku vrátane licencií, podpory hw, externé služby

b. Zoznam technologických zariadení, Počet serverov vo vašej správe

i. Kapacita diskových polí vo vašej správe

 

  • Odpoveď

Zoznam IS v správe ŽSK - kľúčové systémy

Názov systému, pod ktorým bol obstaraný

Jeho základné určenie

Počet používateľov

Kde sa nachádza jeho serverová a  dátová časť

Ročné náklady na prevádzku vrátane licencií, podpory hw, externé služby

Ekonomicko- informačný systém SPIN a MAGMA

Ekonomicko - mzdový informačný systém

200 mandantov / 2 užívatelia (400 užívateľov)


Komenského 48, 011 09 Žilina

392 930,76€   s DPH

Zmluva o dielo č. 1227/2012/OCKJ (Elektronizácia služieb v ŽSK)

Elektronické služby ŽSK vrátane registratúrneho IS

328 užívateľovKomenského 48, 011 09Žilina

362 971,30€   s DPH

 

  • Počet serverov v správe Žilinského samosprávneho kraja sa počíta na desiatky fyzických serverov a stovky virtuálnych (ich počet sa však neustále mení)  Zoznam technologických zariadení: 
  • Kapacita diskových polí v správe samosprávny je rádovo 100 a viac TB.