Verejné obstarávanie - Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a H. Považie

  • Otázka

Došlo vo VO - Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a H. Považie na obdobie rokov 2020-2021 v lehote do 227.2019 k predloženiu ponuky zo strany akejkoľvek tretej osoby?

  • Odpoveď
Vo veci zákazky „Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021“ Vami požadovanú informáciu je možné získať na nasledujúcom webovom linku: 
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3973/summary

 

Zo zverejnených údajov k vyššie uvedenej zákazke vyplýva, že verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie z dôvodu, že nebola predložená žiadna ponuka.