Cena doplatkov za stomatologické výkony.

 

  • Otázka

Cena doplatkov za stomatologické výkony. 

  • Odpoveď

Žiadateľovi boli informácie sprístupnené nahliadnutím do spisu.