Spolupráca pri príprave a realizácii vyhlásených verejných obstarávaní. Poskytovanie právny služieb

  • Otázka
1. S akými spoločnosťami ste v rokoch 2017 a 2018 spolupracovali pri príprave a realizácii vyhlásených verejných obstarávaní, resp. aké spoločnosti poskytovali ako subdodávatelia služby súvisiace s Vami vyhlásenými verejnými obstarávaniami?
2. Aké advokátske kancelárie, resp. advokáti, Vám v rovnakom období poskytovali právne služby.

 

  • Odpoveď

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj v roku 2017 a 2018 nespolupracoval so subdodávateľmi na služby súvisiace so samosprávou vyhlásenými verejnými obstarávaniami. Pri príprave verejných obstarávaní sú využívané prípravné trhové konzultácie.

K bodu 2-

Názov/obchodné meno/meno a priezvisko subjektu: JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o.
Identifikačné číslo: 47255846 
Rok spolupráce: 2018

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky