Záverečné hodnotenie MPSVR SR o podmienkach kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovateľom sociálnych služieb HARMÓNIA

 

  • Otázka

Záverečné hodnotenie MPSVR SR o podmienkach kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovateľom sociálnych služieb HARMÓNIA.

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj nedisponuje informáciou o „Záverečnom hodnotení MPSVR SR o podmienkach kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovateľom sociálnych služieb HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok v zariadení Útulok, Hviezdoslavova 56, Žilina.“

V zmysle predmetnej žiadosti o poskytnutie informácie si však dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa do dnešného dňa nevykonávalo žiadne hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva však aj dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách. Predmetný dohľad bol v nedávnej dobe vykonaný aj v zariadení sociálnych služieb – Útulok na Hviezdoslavovej 56 v Žiline na základe podania. V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie o vykonanom dohľade, máte možnosť obrátiť sa priamo na predmetné ministerstvo alebo na vyššie uvedené zariadenie sociálnych služieb.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky