Žiadosť a vyúčtovanie združenia Truc sphérique v súvislosti s poskytnutím grantov a dotácií za rok 2018

 

  • Otázka

Žiadosť o poskytnutie informácií - kópiu žiadosti a vyúčtovanie so všetkými dokladmi uvedenými v spise, a to zo všetkých grantov a dotácií za rok 2018 poskytnutých Žilinským samosprávnym krajom združeniu Truc sphérique, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina, IČO: 36143693.

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj poskytol v roku 2018 finančné prostriedky združeniu Truc sphérique, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina, IČO: 36143693 v rámci Všeobecného záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 v Programe – Kultúra. Kópia žiadosti a vyúčtovania.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky