Žiadosť a vyúčtovanie združenia Truc sphérique v súvislosti s poskytnutím grantov a dotácií za rok 2017

 

  • Otázka

Žiadosť o poskytnutie informácií - kópiu žiadosti a vyúčtovanie so všetkými dokladmi uvedenými v spise, a to zo všetkých grantov a dotácií za rok 2017 poskytnutých Žilinským samosprávnym krajom združeniu Truc sphérique, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina, IČO: 36143693.

  • Odpoveď 

Žilinský samosprávny kraj neposkytol v roku 2017 žiadne finančné prostriedky združeniu Truc sphérique, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina, IČO: 36143693. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky