Žiadosť a vyúčtovanie združenia Truc sphérique v súvislosti s poskytnutím grantov a dotácií za rok 2016

 

  • Otázka
Žiadosť o poskytnutie informácií - kópiu žiadosti a vyúčtovanie so všetkými dokladmi uvedenými v spise, a to zo všetkých grantov a dotácií za rok 2016 poskytnutých Žilinským samosprávnym krajom združeniu Truc sphérique, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina, IČO: 36143693.

 

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj neposkytol v roku 2016 žiadne finančné prostriedky združeniu Truc sphérique, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina, IČO: 36143693.