Mzda zamestnancov Úradu ŽSK. Práca na dohodu

 

  • Otázka           

1. Výšku miezd vedúcich zamestnancov Úradu ŽSK za obdobie 1. 1. 2019 – 30. 4. 2019, v tvare – Meno vedúceho zamestnanca, pracovné zaradenie, výška mzdy za požadované obdobie, výška odmien vyplatených za požadované obdobie.

2. Mená osôb, ktoré mali/ majú uzatvorenú DOVP na činnosť: odborné poradenstvo - predsedníčka, aká je ich konkrétna náplň práce a aká je/bola ich mesačná odmena za túto činnosť v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2019.

  • Odpoveď  

K bodu 1- 

- Príloha  

K bodu 2-

ŽSK nevyhovel žiadateľovi vo veci sprístupnenia informácie v druhom bode.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky