Zoznam pripravovaným zákaziek v rámci ŽSK

 

  • Otázky

Zoznam pripravovaným zákaziek v rámci ŽSK?

  • Odpoveď

V nižšie uvedenom linku Vám zasielame zásobník investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, vrátane mostných objektov, ktoré plánuje samospráva realizovať v najbližších rokoch:http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zasobnik-prioritizacia-investicnych-projektov-rekonstrukcii-ciest-ii-iii-triedy-ich-sucasti-mostnych-objektov.html .

Žilinský samosprávny kraj okrem vyššie uvedených investičných projektov pripravuje nasledovné stavebné investičné akcie:

Spojená škola, Nižná
Rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu

SOŠ polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia
Stavebné úpravy – vykurovanie (škola a internát) – statické poruchy

SOŠ polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia
Vybudovanie plynových kotolní, plynofikácia a rekonštrukcia

Spojená škola, Tvrdošín
Stavebné úpravy – zateplenie strechy a severnej strany fasády – budova internátu

SOŠ podnikania a služieb, Hattalová, Námestovo
Rekonštrukcia dielne č. 1 na prízemí

SZŠ, Liptovský Mikuláš
Stavebné úpravy budovy školy – I. etapa

SOŠ polytechnická, Ružomberok
Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením – havarijný stav

SOŠ polytechnická, Ružomberok
Stavebné úpravy spojovacej chodby objektov D1, D2

Obchodná akadémia, Ružomberok
Stavebné úpravy a zateplenie telocvične – II. etapa

Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Vybudovanie bezbariérového vstupu a hygienických zariadení

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina
Rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina
Stavebné úpravy spojovacej chodby

SZŠ Žilina
Stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu

SOŠ podnikania, Žilina
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy

SOŠ technická, Čadca
Rekonštrukcia plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu

Spojená škola, Martin
Atletický a futbalový štadión, ul. ČA, Martin

Gymnázium V. P. Tótha, Martin
Rekonštrukcia ZTI v objekte školy

Kysucké múzeum v Čadci
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a budovy Vlastivedného múzea

Kysucká knižnica v Čadci
Stavebné úpravy hygienických zariadení v suteréne

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sanácia skalného brala na Oravskom hrade

Krajská knižnica v Žiline
Stavebné úpravy – II. etapa – stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB – II. etapa

Bábkové divadlo v Žiline
Stavebné úpravy areálu dielní, ul. Pri Rajčianke č. 43, Žilina – II. etapa

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Stavebné úpravy budovy Makovického domu – úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – II. etapa

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Hydroizolácia

CSS Letokruhy, Žilina
Stavebné úpravy strechy so zateplením, ul. Karpatská 7

CSS PARK, Čadca
Stavebné úpravy vstupu – vybudovanie závetria, pracovisko Vysoká n/Kysucou

CSS Žarec, Čadca
Stavebné úpravy – rekonštrukcia práčovne

DSS MÉTA, Martin
Stavebné úpravy strechy – odstránenie havarijného stavu, pracovisko Sučany

DSS a ZpS Zákamenné
Stavebné úpravy bezbariérového vstupu

KNsP Čadca
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení

KNsP Čadca
Stavebné úpravy JIS Traumatologického oddelenia

LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Prestavba očného a krčného pavilónu – III. etapa

DNsP MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín
Rozšírenie JIS na chirurgickom oddelení

Oravská poliklinika, Námestovo
Vybudovanie nových parkovacích miest

HNsP Trstená
Zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu