Údaje na zabezpečenie priebežného hodnotenia niektorých vybraných ukazovateľov zamestnanosti

 

  • Otázky

Zaslanie fotokópií hlásení MF SR „Údaje na zabezpečenie priebežného hodnotenia niektorých vybraných ukazovateľov zamestnanosti“ z výkazu Práca 2-04 za roky 2017, 2018 a I. štvrťrok 2019

  • Odpoveď

Údaje na zabezpečenie priebežného hodnotenia niektorých vybraných ukazovateľov zamestnanosti z výkazu Práca 2–04 za rok 2017, 2018 a I. štvrťrok 2019, ktoré Žilinský samosprávny kraj zasiela Ministerstvu financií SR.