Pôsobenie bývalého zamestnanca na Úrade ŽSK

 

  • Otázka
1. Od kedy do kedy u Vás pracoval na ŽSK T. Boľo?
2. Akú funkciu zastával T. Boľo?
3. Z akého dôvodu T. Boľo už nepracuje na ŽSK?

 

  • Odpoveď

Menovaný je bývalým zamestnancom Žilinského samosprávneho kraja. T. Boľo vykonával činnosti na pracovnej pozícii „vedúci odboru vnútornej správy“ od 01.08.2006 do 31.10.2006. Pracovný pomer T. Boľu bol k uvedenému dátumu ukončený. T. Boľo pracoval na ŽSK aj ako radový zamestnanec a preto informácie k vyššie uvedeným otázkam ŽSK zamietol vydaním rozhodnutia.