Elektronické služby naprojektované v rámci elektronizácie činností

 

  • Otázka
1. Koľko (počet) elektronických služieb Váš samosprávny kraj naprojektoval v rámci projektu elektronizácie svojich činností? 
2. Koľko z týchto naprojektovaných a zaplatených služieb je v skutočnosti v prevádzke?
3. Koľko z týchto služieb občania využívajú? 
4. Akú osvetu robíte vo Vašom kraji s účelom väčšieho využívania elektronických služieb?
5. Využívate elektronické služby na poskytovanie príspevkov (dotácia, nenávratný finančný príspevok) prostredníctvom elektronického systému? 
6. V prípade ak poskytujete príspevky podľa predchádzajúcej otázky prostredníctvom elektronických služieb, plánujete v tom ďalej pokračovať? 

7. Budete elektronické služby využívať aj po skončení udržateľnosti projektu?

  • Odpoveď

K bodu 1, 2 -

Žilinský samosprávny kraj realizoval 71 zo 74 e-GOV služieb podľa výzvy. Viac informácií a popis projektu nájdete v tomto odkaze:
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-elektronizacia-sluzieb-vuc/609s6179c

V dokumente Príloha k výzve na projekt Elektronizácia služieb VÚC, nájdete kompletný zoznam elektronických služieb aj s popisom jednotlivých služieb a ich dopade na  e-participáciu – elektronickú integráciu.

Popis projektu Žilinského samosprávneho kraja nájdete v tomto odkaze:
http://www.regionzilina.sk/sk/info-zurnal-zsk/aktualitky-z-odborov-uradu-zsk/aktuality-z-uradu-zsk/elektronizacia-sluzieb-zilinskom-samospravnom-kraji.html

a konkrétny popis jednotlivých služieb je dostupný tu: https://online.zilinskazupa.sk/ .

K bodu 3-

Štatistika o využívaní služieb je k dispozícii na

https://metais.vicepremier.gov.sk/monitorks .

K bodu 4- 

Osveta s účelom väčšieho využívania elektronických služieb sa uskutočnila vo forme povinnej publicity projektov a to nasledujúcimi formami: reklamná tabuľa, regionálna a celoslovenská inzercia, pero s potlačou, informačný leták, trvalo vysvetľujúca tabuľa. Prehľad publicity projektov je zverejnený aj na web stránke: 
http://www.zask.sk/sk/info-zurnal-zsk/aktualitky-z-odborov-uradu-zsk/aktuality-z-uradu-zsk/elektronizacia-sluzieb-zilinskom-samospravnom-kraji.html

V súčasnosti prebieha publicita vo forme informácii na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja a vo forme letákov.

K bodu 5, 6, 7 -

Áno.