Štatistické údaje - počet obyvateľov podľa stanovených skupín

 

  • Otázka

Žiadam o poskytnutie informácii o počte obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín, počte obyvateľov podľa digitálnej angažovanosti, počte domácnosti, hustote obyvateľstva a počte sídiel.

  • Odpoveď

Infožiadosť bola postúpená Štatistickému úradu SR.