Realizácia obnovy a nového dopravného značenia na cestách

  • Otázka
1. Na ktorých cestách podľa uvedenej zmluvy bola urobená obnova pôvodného vodorovného dopravného značenia - číslo cesty, mesto/obec v ktorej sa cesta nachádza, dĺžka obnovy vodorovného značenia na týchto cestách v metroch.

2. Na ktorých cestách podľa tejto zmluvy bolo urobené nové vodorovné dopravné značenie - číslo cesty, mesto/obec v ktorej sa cesta nachádza, dĺžka obnovy vodorovného značenia na týchto cestách v metroch.

 

  • Odpoveď

Zoznam ciest v zmysle zmluvy Z20174422_Z, kde bola vykonaná obnova resp. nové dopravné značenie, ktorú realizovala firma Saroute. V súčasnosti však prebieha reklamačné konanie po jednotlivých závodoch Správy ciest ŽSK. Závody si uplatnili možnosť reklamovať jednotlivé úseky vodorovného dopravného značenia, ktoré počas reklamačnej doby vykazovali nedostatočnú kvalitu.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky