Nachádzajú sa v Žilinskom kraji aj poskytovatelia soc. služieb z iných členských štátov EÚ?

 

  • Otázka

Sú medzi poskytovateľmi soc. služieb v Žilinskom kraji aj poskytovatelia z iných členských štátov EÚ? Majú o to záujem? 

  • Odpoveď
Žilinský samosprávny kraj vedie Register poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo svojom územnom obvode. Ku dňu 12. 03. 2019 sa v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja nenachádza žiadny poskytovateľ sociálny služieb z iného členského štátu Európskej únie. Zároveň uvádzame, že Žilinský samosprávny kraj nedisponuje ku dňu 12. 03. 2019 informáciou so záujmom poskytovať sociálnu službu na území Žilinského kraja poskytovateľom sociálnych služieb z iného členského štátu EÚ, resp. nebola podaná žiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb poskytovateľa sociálnych služieb z iného členského štátu EÚ.