Mzda zamestnancov Úradu ŽSK

 

  • Otázka

Výška funkčných platov riadiacich zamestnancov ŽSK na druhom a treťom stupni riadenia úradu ŽSK.

  • Odpoveď

Odmeňovací systém Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) sa riadi Poriadkom odmeňovania tak ako to umožňuje § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnancom na II. a III. stupni riadenia v zmysle vyššieho uvedeného zákona zodpovedajú v podmienkach ŽSK len riaditelia odborov a riaditeľ úradu ŽSK. Funkcia riaditeľa úradu však nie je v súčasnosti obsadená. Na základe poverenia ju vykonáva riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK. Tabuľku so mzdami riaditeľov odborov Úradu ŽSK (aktuálna k 28.2.2019) 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky