Správca parcely č. 551 resp. nástupnícka organizácia

 

  • Otázka

Pre pozemok parc. č. 551, registra C nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sučany, obec Sučany, okres Martin, zapísaný na LV č. 1563 v časti B LV. Kto je v súčastnosti správcom uvedenej parcely, resp. kto je nástupnícka organizácia po vlastníkovi zapísanom na LV.

  • Odpoveď

Správa miestnych komunikácií (obec resp. mesto) je nástupníckou organizáciou pozemku parc. č. 551, registra „C“ nachádzajúci sa v katastrálnom území Sučany, obec Sučany, okres Martin, zapísaný na LV č. 1563.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky