Liptovská nemocnice s poliklinikou MUDr. I. Stodolu - stavebné úpravy

  • Otázka

Kde a kedy bola zverejnená súťaž alebo výberové konanie na dodávateľa k zákazke: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I . Stodolu - stavebné úpravy - podopretie obvodového plášťa ŽB strešnej dosky a zároveň žiadame o zaslanie všetkých CP na realizáciu predmetného diela vrátané zmluvy.

  • Odpoveď

Zákazka Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu – stavebné úpravy – podopretie obvodového plášťa a ŽB strešnej dosky bola zahájená dňa 13. 3. 2017. Lehota na predkladanie ponúk bola do dňa 20. 3. 2017. Predmetná zákazka bola zverejnená prostredníctvom systému EVO SERVIS. Zmluva o dielo a Protokol o výslednom poradí zákazky.