Práca na dohodu

 

  • Otázka
1) V akom pracovno-právnom vzťahu, resp. obdobnom vzťahu je M. Dobešová k ŽSK?

2) V akom zmluvnom vzťahu je M. Dobešová k ŽSK?

3) Koľko finančných prostriedkov celkom v hrubom dostala M. Dobešová vyplatené vo vyúčtovaniach za január až december 2018? 

4) Aké celkové finančné zaťaženie v eurách predstavovalo za rok 2018 z rozpočtu kraja finančné plnenie (vrátane odvodov) voči M. Dobešovej?

  • Odpoveď

K bodu 1-

- M. Dobešová je vo vzťahu k ŽSK v pracovnoprávnom vzťahu vykonávanom mimo pracovného pomeru na základe dohôd podľa deviatej časti Zákonníka práce.

K bodu 2-

- Dohoda o pracovnej činnosti zo dňa 18. decembra 2018. 

- Dohoda o vykonaní práce zo dňa 18. decembra 2018.

K bodu 3 a 4

ŽSK v bode 3 a 4 žiadosti nevyhovel a informácie vydaním rozhodnutia neposkytol.