odpoveď č.9

K bodu 1-
ŽSK v rozpočtovom roku 2012 zabezpečil poskytovanie tlmočníckej služby pre 184 občanov prostredníctvom 2 zaregistrovaných tlmočníkov v posunkovej reči.

K bodu 2-
V registri poskytovateľov ŽSK, ktorý je aj na webových stránkach ŽSK www.regionzilina.sk sú ku dňu 7. 5. 2013 zapísaní 3 poskytovatelia tlmočníckej služby (Mgr. Estera Szstrancsíková, pani Marta Nováková, Mgr. Jana Filipová), ktorí predmetnú službu občanom poskytujú na požiadanie Žilinského samosprávneho kraja pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára a pri záujmových činnostiach, ktorými sú kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

K bodu 2-
Tlmočnícka služba zabezpečená Žilinským samosprávnym krajom prostredníctvom zaregistrovaných a zazmluvnených tlmočníkov je pre občana bezplatná.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky