odpoveď č. 8

K bodu -1

 

2012

2013

Všeobecné verejné služby

8 623 053

9 644 696

Obrana

   

Verejný poriadok a bezpečnosť

   

Ekonomická oblasť

25 353 827

21 271 711

Ochrana životného prostredia

   

Bývanie a občianska vybavenosť

   

Zdravotníctvo

1 021 427

740 000

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

8 613 857

6 955 500

Vzdelávanie

68 353 704

63 984 531

Sociálne zabezpečenie

33 094 294

29 393 789


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky