Odpoveď č.8

K bodu- 1

Okres

Počty žiakov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


Školský rok
2007/2008


Školský rok
2008/2009


Školský rok 2009/2010


Školský rok

2010/2011


Školský rok

2011/2012


Dolný Kubín


2 869


2 767


2 666


2 608


2 553


Tvrdošín


1 318


1 333


1 294


1 245


1 161


Námestovo


2 387


2 484


2 442


2 324


2 256


spolu


6 574


6 584


6 402


6 177


5 970