Odpoveď č. 6

K bodu 1-

Stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa operačných programov, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 31.12.2012 za celé Slovensko rozdelené podľa krajov - zdroj www.nsrr.sk (http://www.nsrr.sk/cerpanie/) – aktualizácia 1 za mesiac. Tento prehľad uvádza porovnane čerpania a kontrahovania Eurofondov podľa jednotlivých NUTS III (teda aj obce, aj mestá, aj súkromný sektor a ostatné subjekty verejného charakteru).


K bodu 2-

Kompletný prehľad projektov, ktoré sa realizujúv rámci Žilinského samosprávneho kraja (prijímateľom je ŽSK) - (realizovali alebo sa ešte budú realizovať) v tomto programovom období :http://www.zask.sk/sk/info-zurnal-zsk/aktualitky-z-odborov-uradu-zsk/aktuality-z-uradu-zsk/prehlad-eu-projektov-zsk.html .
Tieto zdroje Vám dopomôžu na vytvorenie analýz, prehľadov a štatistík ako a na čo Žilinský samosprávny kraj využíva eurofondy.