odpoveď č.5

K bodu 1-

Na základe informácií odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja oznamujeme, že sociálny pedagóg – etopéd pôsobí len na Hotelovej akadémii, Čsl. Brigády 1840, Liptovský Mikuláš.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky