Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

odpoveď č.5

K bodu 1-

Na základe informácií odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja oznamujeme, že sociálny pedagóg – etopéd pôsobí len na Hotelovej akadémii, Čsl. Brigády 1840, Liptovský Mikuláš.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky