odpoveď č. 4

K bodu -1

ROK:

POČET ZAEVIDOVANÝCH SŤAŽNOSTÍ:

POČET OPODSTATNENÝCH SŤAŽNOSTÍ:

POČET ČIASTOČNE OPODSTATNENÝCH SŤAŽNOSTÍ:

2007

70

10

6

2008

57

11

6

2009

63

8

3

2010

28

5

3

2011

45

7

4

2012

77

15

6


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky