odpoveď č.3

K bodu 1-

- veľkosť vystavovateľskej plochy KOCR ŽTK na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2013- 150m2