Odpoveď č. 18

K bodu 1-

Aká celková suma bola použitá na tohtoročnú predvolebnú kampaň vo voľbách na župana Juraja Blanára?
Juraj Blanár v tohtoročných voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja kandidoval ako fyzická osoba (nie ako župan). Žilinský samosprávny kraj nemá k dispozícii Vami požadovanú informáciu t.j. aká bola celková suma použitá na jeho predvolebnú kampaň a preto nie je povinnou osobou na jej sprístupnenie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.

K bodu 2-

Aká celková suma bola použitá na tohtoročnú predvolebnú kampaň vo voľbách na župana Juraja Blanára z rozpočtu ŽSK?
Z rozpočtu ŽSK bolo použitých 0 eur.

K bodu 3-

Špecifikácia celkovej čiastky použitej z rozpočtu ŽSK (predvolebná kampaň J.Blanára) na jednotlivé položky – náklady na bilboardy, náklady na inzerciu v novinách, náklady na reklamné spoty v rádiu a ostatné náklady.
Z rozpočtu ŽSK bolo použitých 0 eur.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky