Odpoveď č. 15

K bodu 1-

Koľko kilometrov ciest pod správou Samosprávneho kraja bolo opravených v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2013 a aký objem finančných prostriedkov na to samospráva vynaložila?

   
 

Cesty v km

Objem FP v €

 

2010

74,152

7 109 921

 

2011

33,158

5 226 238

 

2012

17,015

3 119 204

 

2013

53,537

6 434 869

 

spolu

177,862

21 890 232

 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky