Odpoveď č. 14

K bodu 1-

Informácie o záujme žiakov základných škôl v 1. a 2. termíne prijímacích skúšok sú dostupné na webovom sídle Ústavu prognóz a informácií školstva - http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx, kde je možné vygenerovať príslušný školský rok, školy v krajoch, resp. mestách, záujem o štúdium a naplnenosť škôl.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky