Odpoveď č. 13

K bodu 1-

Informácia o zrealizovaných opravách ciest II. a III. triedy v okrese Bytča v rokoch 2010 – 2012 :

rok 2010 - cesta III/507051 - 42 458 m2
                    cesta II/541  - 2 816 m2

rok 2012 - cesta II/507  - 8 814 m2